Marcel Benček - ENPRO

Freelance IT Konzultant a vývojár Internetových, Intranetových aplikácii a web stránok. SEO optimalizácia a poradenstvo. od roku 2001

Povedzte mi, čo chcete na webe dosiahnuť, a ja vám ukážem ako.

Internetové aplikácie

Verejne dostupné aplikácie dostupné širokému okruhu užívateľov internetu s možnosťou registrácie. Optimalizované pre výkon a úsporu prenášaných dát. Používané existujúce CMS riešenia a frameworky.

 • Web stránky - prezentácie
 • Komunitné portály
 • Formulárové aplikácie pre zber dát

Intranetové aplikácie

Na mieru šité aplikácie pre firmy. Používané zamestnancami firmy a prípadne klientmi alebo spolupracujúcimi subjektmi. Optimalizované pre bezpečnosť a väčší počet užívateľov. Od základu jedinečné riešenia.

 • SPA - administračné back-end aplikácie
 • CRM - Správa zákazníkov
 • LMS - vzdelávanie
 • Analýza a zobrazovanie dát

Poradenstvo a iné

Aktualizácia designu existujúcej stránky. Pridanie funkcionality. Zlepšenie komunikácie s vyhľadávačmi. Komponenty do existujúcich SW riešení. Spájanie systémov.

 • Výmena designu za nový
 • SEO Optimalizácia pre vyhľadávače

Projekty

 • Poliklinika NSK Šaľa

  Klient
  Poliklinika NSK Šaľa
  Oblasť
  poskytovanie zdrav. starostlivosti
  URL
  www.poliklinikansksala.sk

  Webové sídlo polikliniky slúži pacientom / návštevníkom pri získaní infromácií o ordinačných hodinách a službách ktoré sú poskytované. Pomáha klientovi napĺňať legislatívne požiadavky pri verejnom prístupe k informáciám. Dododával som kompletné riešenie obsahujúce grafický návrh, CMS a databázu.
   

  Navštíviť

 • Moja PSS

  Klient
  Prvá stavebná sporiteľňa
  Oblasť
  finančné služby
  URL
  moja.pss.sk

  Klientska zóna s informáciami a operáciami nad finančnými produktami. Spolupracoval som pri návrhu UIX a dodával spracovanie grafických podkladov do HTML a CSS. Tiež som oživoval ovládacie prvky pomocou JS.
   

  Navštíviť

 • Poistné zmluvy

  Klient
  Union poisťovňa
  Oblasť
  poisťovacie služby
  URL
  www.union.sk/cestovne-poistenie-online

  Kalkulačky parametrov rôznych poistných produktov pre širokú verejnosť s možnosťou uzavretia zmluvy. Dodával som oživenie FE funkcionality v danom designe. 

  Navštíviť

 • ZSDIS

  Klient
  Západoslovenská distribučná
  Oblasť
  sieťové odvetvia
  URL
  www.zsdis.sk

  Redesign webového sídla poskytovateľa sieťových odvetví. Dodával som HTML a CSS podľa daného designu.
   

  Navštíviť

 • Oceň dreviny

  Klient
  Vlastný projekt.
  Oblasť
  environmentálne znalectvo
  Zameranie
  verejný sektor, štátna správa
  URL
  dreviny.enpro.sk

  Kalkulačka na výpočet spoločenskej hodnoty drevín pre potreby stanovovania náhradnej výsadby.

  Navštíviť

 • Altys

  Klient
  Altys, s.r.o.
  Oblasť
  bezpečnosť objektov
  Zameranie
  web prezentácia
  URL
  www.altys.sk

  Aktualizácia designu firemnej web prezentácie klienta poskytujúceho bezpečnostné a technické služby so zameraním na komplexnosť a prehľadnosť prezentácie. Prezentovaní skutoční zamestnanci, produkty a priestory spoločnosti.

  Navštíviť

 • NaPošte

  Klient
  Opencom, s.r.o.
  Oblasť
  elektronická komunikácia
  URL
  www.naposte.com

  Internetová aplikácia určená na posielanie faktúr a iných elektronických správ a dokumentov medzi zaregistrovanými subjektmi. Plne ajaxová a jQuery aplikácia s použitím hashchange funkcie.
   

 • Obecné Peniaze

  Klient
  Opencom, s.r.o.
  Oblasť
  štátna správa
  Zameranie
  účtovníctvo, analýza dát, vzdelávanie
  URL
  www.obecnepeniaze.sk

  Web portál a Intranet aplikácia sprostredkujúca analytické výstupy z účtovníckych dát pre verejnú správu. Grafy, tabuľky, vyhľadávanie, vzdelávací obsah.

  Navštíviť

 • Opencom

  Klient
  Opencom, s.r.o.
  Oblasť
  verejný sektor
  Zameranie
  účtovníctvo, analýza, zobrazovanie dát
  URL
  www.opencom.sk

  Web portál a Intranet aplikácia sprostredkujúca analytické výstupy z účtovníckych dát pre súkromné spoločnosti. Grafy, tabuľky, vyhľadávanie.

  Navštíviť

 • Obecné faktúry

  Klient
  Opencom, s.r.o.
  Oblasť
  štátna správa
  Zameranie
  účtovníctvo, analýza, zobrazovanie dát
  URL
  www.obecnefaktury.sk

  Sprístupnenie faktúr a zmlúv subjektov verejnej správy na internete. Funkcia vloženia tabuľky s aktuálnymi dátami zo vzdialeného servera na stránky obcí.

  Navštíviť

 • ClinicaOrthopedica

  Klient
  Sport & endo clinic, s.r.o.
  Oblasť
  zdravotníctvo
  Zameranie
  web prezentácia

  Web prezentácia súkromnej ortopedickej kliniky s novým designom a prehľadným komunikovaním prístupu ku pacientom a ponúkaných služieb.
   
   

 • 1234branding

  Klient
  1234branding, s.r.o.
  Oblasť
  Branding
  Zameranie
  web prezentácia brandingovej spoločnosti

  Web prezentácia súkromnej brandingovej spoločnosti. Dôraz na pôsobivosť prezentácie. Prehľad projektov, teamu a filozofie spoločnosti. Stránka má funkčne pripomínať Flash.

Prvoradé je byť čo najskôr on-line a overiť záujem návštevníkov o službu. Investovať do pokročilých funkcií má význam, až po tom, keď projekt začne generovať príjmy alebo návštevnosť.

Technológie

Apache, MySQL, PHP

Opensource základ pre tvorbu dynamických internetových a intranetových aplikácií. Tieto technológie bežia na tzv. Back-ende, čiže na serveri a generujú web stránky, ktoré sa internetom prenášajú užívateľovi do prehliadača. Všetky prezentované projekty boli dodané na tomto základe.

HTML, CSS, JS

Základné technológie a programovacie jazyky internetových web stránok. Internetový server vytvorí HTML dokument, prehliadač ho zobrazí na základe CSS pravidiel a JavaScript dodá statickému dokumentu dynamické prvky.

jQuery, Bootstrap, KnockoutJS, Smarty

Prvé dve technológie sú frameworky urýchľujúce a uľahčujúce tvorbu moderných web stránok. jQuery pomáha vytvárať kód spoľahlivo bežiaci v rôznych prehliadačoch a spája HTML s JavaScriptom do pružného celku. KnockoutJS prepája dátový model s prezentačnou vrstvou. Smarty oddeľuje prezentačnú vrstvu aplikácie od aplikačnej logiky a po naplnení dátami zobrazuje výstupy.

Ubuntu server, Windows Server

Operačné systémy obsluhujú hardware servera a poskytujú základ pre ďalšie aplikácie, ako sú databáza, web server, poštový server a iné. Na začiatku kariéry som pracoval s Microsoft IIS. Neskôr som prešiel na Ubuntu server, ktorý je bezplatný, výkonný a je naň dostupná široká škála aplikácií.

VMWARE

Virtualizačné technológie sú v súčasnosti nenahraditeľnou časťou informačnej infraštruktúry. Umožňujú rozdeľovanie a zdieľanie výkonu hardware viacerým súčasne bežiacim operačným systémom. Pre svoje projekty používam voľne použiteľný VMWARE ESXi.

Grafika

Mojim hlavným zameraním v súčasnosti je programovanie a návrh funkcionality. Web design je až na druhom mieste. Ovládam prácu s Adobe Photoshop aj Sketchup. Grafiku nevytváram, ale upravujem existujúcu. Svojim klientom odporúčam objednať grafiku pre svoj na službách ako TemplateMonster alebo viem sprostredkovať dodanie grafiky na mieru od iných dodávateľov.

Byť on-line ešte neznamená, že je dobojované. Okamžitý úspech po spustení zaznamená len máloktorý projekt. Pripravte sa na analýzu správania návštevníkov, budovanie komunity, tvorbu obsahu a získavanie dôvery užívateľov. Táto fáza je časovo náročnejšia a nákladnejšia ako sa môže na prvý pohľad zdať.

Kontakt

Mgr. Marcel Benček - ENPRO
marcel.bencek@enpro.sk
(+421) 918 675 755

Myšlienka na záver

Často ma oslovia s požiadavkou: byť na prvej stránke vyhľadávania Google. Ja sa pýtam: "Zamyslite sa, pre čo by mal Google uprednostniť Vašu novú stránku oproti rokmi zabehnutým so stabilnou návštevnosťou?

Zacieľte sa na užívateľa. Naplňte stránku zaujímavým neopakujúcim sa obsahom. Prepojte ju so sociálnymi sieťami a spravte jej nenáročnú reklamu. Google sleduje správanie užívateľov a zistí koľko času na nej strávia a či na ňu kliknú keď im ju ponúkne vo svojich výsledkoch. Bude ju potom postupne posúvať vyššie a vyššie."