Marcel Benček - ENPRO

Freelance IT Konzultant a vývojár Internetových, Intranetových aplikácii a web stránok. SEO optimalizácia a poradenstvo. od roku 2001

Povedzte mi, čo chcete na webe dosiahnuť, a ja vám ukážem ako.

Internetové aplikácie

Verejne dostupné aplikácie dostupné širokému okruhu užívateľov internetu s možnosťou registrácie. Optimalizované pre výkon a úsporu prenášaných dát. Používané existujúce CMS riešenia a frameworky.

  • Web stránky - prezentácie
  • Komunitné portály
  • Formulárové aplikácie pre zber dát

Intranetové aplikácie

Na mieru šité aplikácie pre firmy. Používané zamestnancami firmy a prípadne klientmi alebo spolupracujúcimi subjektmi. Optimalizované pre bezpečnosť a väčší počet užívateľov. Od základu jedinečné riešenia.

  • SPA - administračné back-end aplikácie
  • CRM - Správa zákazníkov
  • LMS - vzdelávanie
  • Analýza a zobrazovanie dát

Poradenstvo a iné

Aktualizácia designu existujúcej stránky. Pridanie funkcionality. Zlepšenie komunikácie s vyhľadávačmi. Komponenty do existujúcich SW riešení. Spájanie systémov.

  • Výmena designu za nový
  • SEO Optimalizácia pre vyhľadávače

Projekty

Poliklinika NSK Šaľa

Klient
Poliklinika NSK Šaľa
Oblasť
poskytovanie zdrav. starostlivosti
URL
www.poliklinikansksala.sk

Webové sídlo polikliniky slúži pacientom / návštevníkom pri získaní infromácií o ordinačných hodinách a službách ktoré sú poskytované. Pomáha klientovi napĺňať legislatívne požiadavky pri verejnom prístupe k informáciám. Dododával som kompletné riešenie obsahujúce grafický návrh, CMS a databázu.
 

Moja PSS

Klient
Prvá stavebná sporiteľňa
Oblasť
finančné služby
URL
moja.pss.sk

Klientska zóna s informáciami a operáciami nad finančnými produktami. Spolupracoval som pri návrhu UIX a dodával spracovanie grafických podkladov do HTML a CSS. Tiež som oživoval ovládacie prvky pomocou JS.
 

Poistné zmluvy

Klient
Union poisťovňa
Oblasť
poisťovacie služby
URL
www.union.sk/cestovne-poistenie-online

Kalkulačky parametrov rôznych poistných produktov pre širokú verejnosť s možnosťou uzavretia zmluvy. Dodával som oživenie FE funkcionality v danom designe. 

ZSDIS

Klient
Západoslovenská distribučná
Oblasť
sieťové odvetvia
URL
www.zsdis.sk

Redesign webového sídla poskytovateľa sieťových odvetví. Dodával som HTML a CSS podľa daného designu.
 

Oceň dreviny

Klient
Vlastný projekt.
Oblasť
environmentálne znalectvo
Zameranie
verejný sektor, štátna správa
URL
dreviny.enpro.sk

Kalkulačka na výpočet spoločenskej hodnoty drevín pre potreby stanovovania náhradnej výsadby.

Altys

Klient
Altys, s.r.o.
Oblasť
bezpečnosť objektov
Zameranie
web prezentácia
URL
www.altys.sk

Aktualizácia designu firemnej web prezentácie klienta poskytujúceho bezpečnostné a technické služby so zameraním na komplexnosť a prehľadnosť prezentácie. Prezentovaní skutoční zamestnanci, produkty a priestory spoločnosti.

NaPošte

Klient
Opencom, s.r.o.
Oblasť
elektronická komunikácia
URL
www.naposte.com

Internetová aplikácia určená na posielanie faktúr a iných elektronických správ a dokumentov medzi zaregistrovanými subjektmi. Plne ajaxová a jQuery aplikácia s použitím hashchange funkcie.
 

Obecné Peniaze

Klient
Opencom, s.r.o.
Oblasť
štátna správa
Zameranie
účtovníctvo, analýza dát, vzdelávanie
URL
www.obecnepeniaze.sk

Web portál a Intranet aplikácia sprostredkujúca analytické výstupy z účtovníckych dát pre verejnú správu. Grafy, tabuľky, vyhľadávanie, vzdelávací obsah.

Opencom

Klient
Opencom, s.r.o.
Oblasť
verejný sektor
Zameranie
účtovníctvo, analýza, zobrazovanie dát
URL
www.opencom.sk

Web portál a Intranet aplikácia sprostredkujúca analytické výstupy z účtovníckych dát pre súkromné spoločnosti. Grafy, tabuľky, vyhľadávanie.

Obecné faktúry

Klient
Opencom, s.r.o.
Oblasť
štátna správa
Zameranie
účtovníctvo, analýza, zobrazovanie dát
URL
www.obecnefaktury.sk

Sprístupnenie faktúr a zmlúv subjektov verejnej správy na internete. Funkcia vloženia tabuľky s aktuálnymi dátami zo vzdialeného servera na stránky obcí.

ClinicaOrthopedica

Klient
Sport & endo clinic, s.r.o.
Oblasť
zdravotníctvo
Zameranie
web prezentácia

Web prezentácia súkromnej ortopedickej kliniky s novým designom a prehľadným komunikovaním prístupu ku pacientom a ponúkaných služieb.
 
 

1234branding

Klient
1234branding, s.r.o.
Oblasť
Branding
Zameranie
web prezentácia brandingovej spoločnosti

Web prezentácia súkromnej brandingovej spoločnosti. Dôraz na pôsobivosť prezentácie. Prehľad projektov, teamu a filozofie spoločnosti. Stránka má funkčne pripomínať Flash.

Prvoradé je byť čo najskôr on-line a overiť záujem návštevníkov o službu. Investovať do pokročilých funkcií má význam, až po tom, keď projekt začne generovať príjmy alebo návštevnosť.

Technológie

Apache, MySQL, PHP

Opensource základ pre tvorbu dynamických internetových a intranetových aplikácií. Tieto technológie bežia na tzv. Back-ende, čiže na serveri a generujú web stránky, ktoré sa internetom prenášajú užívateľovi do prehliadača. Všetky prezentované projekty boli dodané na tomto základe.

HTML, CSS, JS

Základné technológie a programovacie jazyky internetových web stránok. Internetový server vytvorí HTML dokument, prehliadač ho zobrazí na základe CSS pravidiel a JavaScript dodá statickému dokumentu dynamické prvky.

jQuery, Bootstrap, KnockoutJS, Smarty

Prvé dve technológie sú frameworky urýchľujúce a uľahčujúce tvorbu moderných web stránok. jQuery pomáha vytvárať kód spoľahlivo bežiaci v rôznych prehliadačoch a spája HTML s JavaScriptom do pružného celku. KnockoutJS prepája dátový model s prezentačnou vrstvou. Smarty oddeľuje prezentačnú vrstvu aplikácie od aplikačnej logiky a po naplnení dátami zobrazuje výstupy.

Ubuntu server, Windows Server

Operačné systémy obsluhujú hardware servera a poskytujú základ pre ďalšie aplikácie, ako sú databáza, web server, poštový server a iné. Na začiatku kariéry som pracoval s Microsoft IIS. Neskôr som prešiel na Ubuntu server, ktorý je bezplatný, výkonný a je naň dostupná široká škála aplikácií.

VMWARE

Virtualizačné technológie sú v súčasnosti nenahraditeľnou časťou informačnej infraštruktúry. Umožňujú rozdeľovanie a zdieľanie výkonu hardware viacerým súčasne bežiacim operačným systémom. Pre svoje projekty používam voľne použiteľný VMWARE ESXi.

Grafika

Mojim hlavným zameraním v súčasnosti je programovanie a návrh funkcionality. Web design je až na druhom mieste. Ovládam prácu s Adobe Photoshop aj Sketchup. Grafiku nevytváram, ale upravujem existujúcu. Svojim klientom odporúčam objednať grafiku pre svoj na službách ako TemplateMonster alebo viem sprostredkovať dodanie grafiky na mieru od iných dodávateľov.

Byť on-line ešte neznamená, že je dobojované. Okamžitý úspech po spustení zaznamená len máloktorý projekt. Pripravte sa na analýzu správania návštevníkov, budovanie komunity, tvorbu obsahu a získavanie dôvery užívateľov. Táto fáza je časovo náročnejšia a nákladnejšia ako sa môže na prvý pohľad zdať.

Kontakt

Mgr. Marcel Benček - ENPRO

Myšlienka na záver

Často ma oslovia s požiadavkou: byť na prvej stránke vyhľadávania Google. Ja sa pýtam: "Zamyslite sa, pre čo by mal Google uprednostniť Vašu novú stránku oproti rokmi zabehnutým so stabilnou návštevnosťou?

Zacieľte sa na užívateľa. Naplňte stránku zaujímavým neopakujúcim sa obsahom. Prepojte ju so sociálnymi sieťami a spravte jej nenáročnú reklamu. Google sleduje správanie užívateľov a zistí koľko času na nej strávia a či na ňu kliknú keď im ju ponúkne vo svojich výsledkoch. Bude ju potom postupne posúvať vyššie a vyššie."