Marcel Benček - ENPRO

Freelance IT Konzultant a vývojár Internetových, Intranetových aplikácii a web stránok. SEO optimalizácia a poradenstvo. od roku 2001

Povedzte mi, čo chcete dosiahnuť, a ja vám ukážem ako.

Internetové aplikácie

Verejne dostupné aplikácie dostupné širokému okruhu užívateľov internetu s možnosťou registrácie. Optimalizované pre výkon a úsporu prenášaných dát. Používané existujúce CMS riešenia a frameworky.

 • Web stránky - prezentácie
 • Komunitné portály
 • Facebook fanpage

Intranetové aplikácie

Na mieru šité aplikácie pre firmy. Používané zamestnancami firmy a prípadne klientmi alebo spolupracujúcimi subjektmi. Optimalizované pre bezpečnosť a menší počet užívateľov. Od základu jedinečné riešenia.

 • CRM - Správa zákazníkov
 • LMS - vzdelávanie
 • Analýza a zobrazovanie dát

Poradenstvo a iné

Aktualizácia designu existujúcej stránky. Pridanie funkcionality. Zlepšenie komunikácie s vyhľadávačmi. Komponenty do existujúcich SW riešení. Spájanie systémov.

 • Konverzia flash stránky do dynamického HTML
 • Výmena designu za nový
 • SEO Optimalizácia pre vyhľadávače

Projekty

 • NaPošte

  Klient
  Opencom, s.r.o.
  Oblasť
  elektronická komunikácia
  URL
  www.naposte.com

  Internetová aplikácia určená na posielanie faktúr a iných elektronických správ a dokumentov medzi zaregistrovanými subjektmi. Plne ajaxová a jQuery aplikácia s použitím hashchange funkcie.
   

  Navštíviť

 • Obecné Peniaze

  Klient
  Opencom, s.r.o.
  Oblasť
  štátna správa
  Zameranie
  účtovníctvo, analýza dát, vzdelávanie
  URL
  www.obecnepeniaze.sk

  Web portál a Intranet aplikácia sprostredkujúca analytické výstupy z účtovníckych dát pre verejnú správu. Grafy, tabuľky, vyhľadávanie, vzdelávací obsah.

  Navštíviť

 • Opencom

  Klient
  Opencom, s.r.o.
  Oblasť
  verejný sektor
  Zameranie
  účtovníctvo, analýza, zobrazovanie dát
  URL
  www.opencom.sk

  Web portál a Intranet aplikácia sprostredkujúca analytické výstupy z účtovníckych dát pre súkromné spoločnosti. Grafy, tabuľky, vyhľadávanie.

  Navštíviť

 • Obecné faktúry

  Klient
  Opencom, s.r.o.
  Oblasť
  štátna správa
  Zameranie
  účtovníctvo, analýza, zobrazovanie dát
  URL
  www.obecnefaktury.sk

  Sprístupnenie faktúr a zmlúv subjektov verejnej správy na internete. Funkcia vloženia tabuľky s aktuálnymi dátami zo vzdialeného servera na stránky obcí.

  Navštíviť

 • EduBay

  Klient
  Prorigine, s.r.o.
  Oblasť
  vzdelávanie
  Zameranie
  výučba cudzích jazykov
  URL
  www.edubay.sk

  Vzdelávací portál, on-line testovanie jazykovej zručnosti, zmena designu, SOAP komunikácia s BlackBoard serverom, pridanie užívateľskej funkcionality.

  Navštíviť

 • Oceň dreviny

  Klient
  Vlastný projekt.
  Oblasť
  environmentálne znalectvo
  Zameranie
  verejný sektor, štátna správa
  URL
  dreviny.enpro.sk

  Kalkulačka na výpočet spoločenskej hodnoty drevín pre potreby stanovovania náhradnej výsadby.

  Navštíviť

 • ClinicaOrthopedica

  Klient
  Sport & endo clinic, s.r.o.
  Oblasť
  zdravotníctvo
  Zameranie
  web prezentácia

  Web prezentácia súkromnej ortopedickej kliniky s novým designom a prehľadným komunikovaním prístupu ku pacientom a ponúkaných služieb.
   
   

 • 1234branding

  Klient
  1234branding, s.r.o.
  Oblasť
  Branding
  Zameranie
  web prezentácia brandingovej spoločnosti

  Web prezentácia súkromnej brandingovej spoločnosti. Dôraz na pôsobivosť prezentácie. Prehľad projektov, teamu a filozofie spoločnosti. Stránka má funkčne pripomínať Flash.

 • Altys

  Klient
  Altys, s.r.o.
  Oblasť
  bezpečnosť objektov
  Zameranie
  web prezentácia
  URL
  www.altys.sk

  Aktualizácia designu firemnej web prezentácie klienta poskytujúceho bezpečnostné a technické služby so zameraním na komplexnosť a prehľadnosť prezentácie. Prezentovaní skutoční zamestnanci, produkty a priestory spoločnosti.

  Navštíviť

 • SalveLearn

  Klient
  SalveGroup, a.s.
  Oblasť
  finančníctvo a poradenstvo
  Zameranie
  vzdelávanie

  Intranetová vzdelávacia aplikácia pre interné potreby školiteľov a spolupracovníkov finančnej skupiny. Postavená a upravenom existujúcom riešení a naplnená vzdelávacím obsahom. Prepojenie medzi ďalšími internými personálnymi systémami klienta.
   

Prvoradé je byť čo najskôr on-line a overiť záujem návštevníkov o službu. Investovať do pokročilých funkcií má význam, až po tom, keď projekt začne generovať príjmy alebo návštevnosť.

Technológie

Apache, MySQL, PHP

Opensource základ pre tvorbu dynamických internetových a intranetových aplikácií. Tieto technológie bežia na tzv. Back-ende, čiže na serveri a generujú web stránky, ktoré sa internetom prenášajú užívateľovi do prehliadača. Všetky prezentované projekty boli dodané na tomto základe.

HTML, CSS, JS

Základné technológie a programovacie jazyky internetových web stránok. Internetový server vytvorí HTML dokument, prehliadač ho zobrazí na základe CSS pravidiel a JavaScript dodá statickému dokumentu dynamické prvky.

jQuery, Bootstrap, Smarty

Prvé dve technológie sú frameworky urýchľujúce a uľahčujúce tvorbu moderných web stránok. jQuery pomáha vytvárať kód spoľahlivo bežiaci v rôznych prehliadačoch a spája HTML s JavaScriptom do pružného celku. Smarty oddeľuje prezentačnú vrstvu aplikácie od aplikačnej logiky a po naplnení dátami zobrazuje výstupy.

Ubuntu server, Windows Server

Operačné systémy obsluhujú hardware servera a poskytujú základ pre ďalšie aplikácie, ako sú databáza, web server, poštový server a iné. Na začiatku kariéry som pracoval s Microsoft IIS. Neskôr som prešiel na Ubuntu server, ktorý je bezplatný, výkonný a je naň dostupná široká škála aplikácií.

VMWARE

Virtualizačné technológie sú v súčasnosti nenahraditeľnou časťou informačnej infraštruktúry. Umožňujú rozdeľovanie a zdieľanie výkonu hardware viacerým súčasne bežiacim operačným systémom. Pre svoje projekty používam voľne použiteľný VMWARE ESXi.

Grafika

Mojim hlavným zameraním v súčasnosti je programovanie a web design je až na druhom mieste. Ovládam prácu s Adobe Photoshop aj Adobe Fireworks. Grafiku nevytváram, ale upravujem existujúcu. Svojim klientom odporúčam objednať grafiku pre svoj na službách ako TemplateMonster alebo viem sprostredkovať dodanie grafiky na mieru od iných dodávateľov.

Byť on-line ešte neznamená, že je dobojované. Okamžitý úspech po spustení zaznamená len máloktorý projekt. Pripravte sa na analýzu správania návštevníkov, budovanie komunity, tvorbu obsahu a získavanie dôvery užívateľov. Táto fáza je časovo náročnejšia a nákladnejšia ako sa môže na prvý pohľad zdať.

Kontakt

Mgr. Marcel Benček - ENPRO
marcel.bencek@enpro.sk
(+421) 918 675 755

Myšlienka na záver

Často ma oslovia s požiadavkou: byť na prvej stránke vyhľadávania Google. Ja sa pýtam: "Zamyslite sa, pre čo by mal Google uprednostniť Vašu novú stránku oproti rokmi zabehnutým so stabilnou návštevnosťou?

Zacieľte sa na užívateľa. Naplňte stránku zaujímavým neopakujúcim sa obsahom. Prepojte ju so sociálnymi sieťami a spravte jej nenáročnú reklamu. Google sleduje správanie užívateľov a zistí koľko času na nej strávia a či na ňu kliknú keď im ju ponúkne vo svojich výsledkoch. Bude ju potom postupne posúvať vyššie a vyššie."